جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سوئیچ شبکه ۴ پورت PoE و ۲ پورت آپلینک برند یونی ویو مدل NSW2010-6T-POE-IN

ناموجود

سوئیچ شبکه ۸ پورت PoE و ۲ پورت آپلینک برند یونی ویو مدل NSW2010-10T-POE-IN

۳,۳۷۵,۰۰۰ تومان

سوئیچ شبکه PoE برند یونی ویو مدل NSW2010-16T2GC-POE-IN

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سوئیچ شبکه PoE برند یونی ویو مدل NSW2010-24T2GC-POE-IN

۱۵,۸۷۰,۰۰۰ تومان

اینجکتور PoE برند اچ ار یو ای مدل HR-2410

۷۰۰,۰۰۰ تومان

سوئیچ ۴ پورت PoE و ۱ پورت آپلینک برند HRUI مدل HR900-AF-41N

سوئیچ شبکه ۴ پورت PoE و ۱ پورت آپلینک برند HRUI مدل HR900-AF-41N

۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

سوئیچ شبکه ۸ پورت PoE و ۲ پورت آپلینک برند HRUI مدل HR900-AF-82N

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

سوئیچ شبکه ۸ پورت PoE و ۲ پورت آپلینک گیگ برند HRUI مدل HR900-AF-82GN

۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

سوئیچ شبکه ۱۶ پورت PoE و ۲ پورت آپلینک گیگ و ۱ پورت فیبر برند HRUI مدل HR901-AF-1621GS-200

۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان

سوئیچ شبکه ۲۴ پورت PoE و ۲ پورت آپلینک گیگ و ۱ پورت فیبر برند HRUI مدل HR901-AF-2421GS-300

۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان